1448TP
+31652431494
info@123-party.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van 123-party.nl:

Offertes

Onze offertes hebben een geldigheid van 30 dagen (tenzij anders overeen gekomen). Ontvangen wij van u binnen dit termijn geen voor akkoord getekende offerte retour, dan gaan wij er vanuit dat u niet van onze diensten gebruik wilt maken. 123-party.nl heeft dan het recht om in te gaan op andere boekingen/opdrachten.

Tarieven

Sinds 1 januari 2020 valt 123-party.nl onder de kleine ondernemersregeling (KOR) hierdoor word er geen BTW berekend op de facturen en offertes.

Alle afgegeven tarieven zijn exclusief reiskosten. (deze worden apart genoemd op de offerte en uiteindelijke factuur)

Facturen dienen op de dag van de te leveren dienst contant te worden voldaan of binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van 123-party.nl. Bij een 2de herinnering zal 30 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Wordt hieraan niet voldaan zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Alle kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Reiskosten

De reiskosten worden berekend vanaf de vestigingslocatie van 123-party.nl tot aan de opgegeven locatie en terug.
Reiskosten bedragen € 0,35 per gereden kilometer.
Wij berekenen de reiskosten aan de hand van de routeplanner www.routenet.nl

Annulering

Annuleert u tot 24 uur voor de datum van de opdracht, dan brengen wij 50% van het verschuldigde bedrag in rekening.
Binnen een week voor de datum van de opdracht, dan brengen wij 25% van het beschuldigde bedrag in rekening.

In geval van ziekte, ongeval of overlijden van de opdrachtnemer, familielid of dierbare hebben wij het recht om de opdracht te annuleren. Wij zullen u hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail van op de hoogte brengen. Wij zullen er in overleg met u alles aan doen om op zoek te gaan naar een vervanging, zodat uw dag toch succesvol kan verlopen.

Fotomateriaal

Foto’s gemaakt door 123-party.nl zullen gebruikt worden op de site als promotie materiaal. In geval van een bellypaint zal de zwangere dame in kwestie niet herkenbaar in beeld zijn, tenzij anders af gesproken.

Mocht de naam van het ongeboren kindje gebruikt zijn in het ontwerp, wacht 123-party.nl met het plaatsen van de foto tot het kindje is geboren.

Bij het plaatsen van foto’s waarop kinderen te zien zijn, zal dit alleen gebeuren na toestemming van de ouders.

Algemene voorwaarden Bellypaint en Schmink:

De schmink, de glitters en de andere materialen die wij gebruiken zijn hypoallergeen, huidvriendelijk en onschadelijk. Bij een lichte of gevoelige huid kan het wel eens voorkomen dat de huid reageert op de schmink. Verwijder de schmink dan meteen met water en wat zeep om verdere irritatie te voorkomen.
De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd met een desinfecterende zeep.

123-party.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel aan u of uw ongeboren kindje.

Algemene voorwaarden Drive inn show:

Betaling van Buma/Stemra en Sena rechten vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, en zitten als zodanig niet in de prijs van de show inbegrepen. De opdrachtgever dient zich als een professionele organisator op te stellen. Schade toegebracht aan ons equipement door andere oorzaken dan slijtage, fabricagefouten, opdrachtnemer of personeelsleden, zoals veroorzaakt door indirecte invloeden als waterschade, ondeugdelijke stroom- of locatievoorzieningen evenals beschadiging en/of vermissing door onvoldoende beveiliging, wordt volledig aan u doorbelast en dient u binnen 14 dagen na facturatie te voldoen, ongeacht of uw verzekering u minder en/of later uitbetaalt. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan ons equipement, voor zover deze schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten, opdrachtnemer of personeelsleden behorende bij de 123-party.nl Drive Inn show, gedurende de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek. 

De opdrachtgever dient naar redelijkheid zorg te dragen voor een professionele werksituatie, volgens onze technische voorwaarden: een geheugensteun bij het regelen van de juiste ruimte (tijdig gebouwd, opgeruimd en toegankelijk, veilig, waterdicht en beveiligd voor opbouw), werkbare toegankelijkheid (onze wagen moet tijdig zo dicht mogelijk bij de entree of podium kunnen lossen waarbij toestemming voor veilig parkeren dient te zijn, waarbij bij niet naleven evt. parkeerboetes of schade zullen worden doorberekend) en tijdige stroomvoorziening. De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 30 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde, voor, tijdens en na de show. Indien de veiligheid van ons equipement en/of onze medewerkers niet gewaarborgd kan worden is de 123-party.nl Drive inn show gerechtigd definitief het optreden te stoppen met behoud van volledige gage. 

De opdrachtgever garandeert dat de muziek op een werkbaar niveau gedraaid zal kunnen worden. Ook dat de ten behoeve van het optreden vereiste vergunning(en) aanwezig zullen zijn en er daarnaast voldaan zal worden aan de van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften. Tevens kunnen de artiest c.q. medewerkers tijdens het optreden naar believen (gratis) consumpties gebruiken. Indien gewenst dient opdrachtgever zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd voor maximaal 2 personeelsleden, tenzij anders vermeld. In dat geval zal dit vooraf worden aangegeven.